EXISTUJE  ŽIVOT  PO  ŽIVOTE  ?  ČO VLASTNE  STVORIL  BOH  ?


  EXISTUJE  ŽIVOT  PO  ŽIVOTE ?   JE  DUŠA  ČLOVEKA  NESMRTEĽNÁ ?  
 ČO  VIDELI  ĽUDIA  POČAS  KLINICKEJ  SMRTI ? DÁ  SA  VYSTÚPIŤ  
 Z  TELA ?   KLAMÚ  NÁS  NÁBOŽENSKÉ  KNIHY ?   ČO  VLASTNE        
 STVORIL  BOH ?    ROZBOR  MOZGU  JE  NÁM  ČORAZ  JASNEJŠÍ !   
 PRÍRODA  JE  SLEPÝ  HODINÁR ?                       

Rozhodne nič nenasvedčuje tomu, že planéta ZEM a život na nej sú vôľou stvoriteľa. Naopak, čoraz bližšie vnikáme do tajomstiev Vesmíru, učíme sa rozumieť zákonom hmoty a skladbe života. Zem obsahuje stopy niekoľkomiliárdročného vývoja, ktoré sa už nedajú poprieť ani zotrieť. Mnoho ľudí verí v boha na základe tzv. vlastnej skúsenosti, že sa im zjavila panna Mária, prehovoril k nim Boh, zjavil sa anjel, počuli jasný hlas z nebies ale iba vo svojej hlave. Týchto ľudí nie je možné presvedčiť o opaku. Čo je však príčinou ? Ako sa to celé vzniká ? Podľa biológa Richarda Dawkinsa /Obr. 2/ ľudský mozog pracuje na základe tzv. simulačného softwéru. Naše oči neprenášajú verný obraz skutočnosti ani presný záznam priebehu v čase. Oči si vytvárajú model, ktorý aktualizujú kódované pulzy, prebiehajúce optickým nervom. Tento model sa dostáva do mozgu. Vznikajú tak optické ilúzie alebo skupina ilúzií tzv.   NECKEROVA KOCKA.   Jej základ je v tom, že zmyslové dáta, ktoré mozog dostáva, sú kompatibilné s dvoma rovnakými, alternatívnymi modelmi reality. Mozog si nevie vybrať medzi nimi a tak strieda obe. Preskakuje z jedného na druhý. V praxi to znamená, že obraz, ktorý vidíme, sa nám mení na niečo úplne iné. Tento simulačný software v mozgu je zvlášť uspôsobený na tváre a hlasy. Takže vidiny a hlasy predstáv vznikajú u ľudí pomerne často. Každý vnemový klam vzniká v mozgu pozorovateľa, pretože nedokáže vždy presne vyhodnotiť zložité pohyby a tvary okolia, hovorí biológ Richard Dawkins. Vo vytváraní ilúznych modelov je ľudský mozog skutočný majster. Vyplýva to z jeho činnosti, najmä v noci. Sny, halucinácie, vidiny viacerých modelov, zvuky, odrazové falošné vnemy, pokiaľ ide o veriacich, biblické príbehy ich priam nabádajú toto všetko považovať za signály božieho sveta.

VEDCI OBJAVILI ČO SA DEJE V MOZGU PÁR SEKÚND PRED SMRŤOU


Po celom svete sú známe zážitky ľudí, ktorí videli jasné svetlo, vystúpili z tela alebo sa im premietol celý život pred očami. Prípady klinickej smrti opisujú všetci, ktorí ju prežili, rovnako. Svetlo na konci tunela sa približuje, niektorí stretli mŕtvych blízkych, iní počuli hlas Boha, premietol sa im celý život v krátkej retrospektíve. Nie sú výnimočné ani prípady, kedy pacienti tvrdia, že vystúpili zo svojho tela, vznášali sa v miestnosti a sledovali, ako lekári bojovali o ich život. Ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, sa zhodujú v tom, že celý jej priebeh bol mimoriadne kľudný, bezbolestný a necítili ani strach zo smrti. Tento stav vnímali ako obrovskú úľavu, nič ich nevyviedlo z miery, čo sa okolo dialo, ani to, že lekári bojujú o ich život. Pokojne plávali tunelom za svetlom, ktoré sa k nim čoraz viac približovalo. K tomu patrí aj vystúpenie z tela, ktré mnohí pacienti opisujú ako niečo neuveriteľné a prirodzené. Pre veriacich v Boha je to veľmi silný emotívny zážitok a už nič ich nepresvedčí o neexistencii posmrtného života. Neraz tomu podľahnú aj neveriaci. Jedným z tých, ktorí sú presvedčení, že na tieto javy existuje logické medicínske vysvetlenie, je uznávaný americký neurológ   KEVIN  NELSON  . /Obr. 5/

SVETLO NA KONCI TUNELA V SKUTOČNOSTI NEEXISTUJE


Pre veriacich a milovníkov záhad nadprirodzených vecí znamenali poznatky tohto uznávaného neurológa obrovské sklamanie. Profesor Nelson sa na Univerzite v Kentucky venuje tejto problematike už 30 rokov a tak jeho výroky majú značnú váhu. Podľa neho celá záležitosť klinickej smrti je založená na REM fáze spánku. Mozog človeka sa vtedy nachádza na hranici medzi vedomím a REM fázou. Iba v ich rozmedzí sú neuróny v činnosti. V tomto štádiu dochádza k paralyzovaniu, halucináciam, snívaniu a k vidinám svetla. Práve vidinu svetla na konci tunela vysvetľuje prof. Nelson takto : Stavy bezvedomia súvisia s prerušením krvného obehu do mozgu. Akonáhle sa preruší, mozog zostáva ešte aktívny a do bezvedomia upadá až po niekoľkých sekundách. Najcitlivejším tkanivom, ktoré okamžite na znížený krvný obeh zareaguje, je tkanivo sietnice. Prestáva fungovať, nastáva postupná tma, ktorá evokuje tunel so svetlom na konci. To môže pochádzať podľa Nelsona z dvoch rôznych zdrojov. Nemocničné alebo iné okolné osvetlenie, ktoré vnímajú jeho funkčné neuróny silnejšie než v bdelom stave alebo ho môže vyprodukovať REM systém, ktorý podnecuje vizuálne neuróny v mozgu. REM fáza aktivuje aj pohybové zmysly, preto ľudia v klinickej smrti majú pocit, že putujú tunelom. Necítia nijakú bolesť, pretože neuróny prenášajúce informácie pocitu bolesti sú nefunkčné, ani pre pocit strachu nie sú prenesené žiadne informácie, teda ho postihnutý necíti. Nelson vysvetlil aj záhadné vystupovanie z tela. K tomu uvádza prípad švajčiarskeho neurológa OLAFA BLANKEHO. Ten totiž úplnou náhodou objavil príčiny tohto javu. Počas zákroku, keď pacientke trpiacej častými záchvatmi aplikoval do hlavy elektrické impulzy, aby prišiel na pôvod poruchy jej mozgovej činnosti, žena, ktorá mala byť počas zákroku pri vedomí, zrazu cítila, že vystupuje zo svojho tela a pozerá na zákrok zhora. Akonáhle lekár so svojim tímom vypli prístroj, pocit zmizol. Vrátila sa späť do svojho tela. Takýmto jednoduchým spôsobom fungovalo zapínanie a vypínanie vystupovania z tela. Čo z toho vyplýva ?
  ILÚZIA VYSTUPOVANIA Z TELA JE SPÔSOBENÁ NEFUNKĆNOSŤOU   
ČASTI MOZGU.  
Konkrétne tej, ktorá lokalizuje pozíciu tela v priestore. Aj REM fáza spánku vypína túto časť mozgu, preto je vo sne bežné, že ľudia napríklad lietajú. Je to však len ilúzia. Vedecké vysvetlenie stavov klinickej smrti má svoju logiku. S takýmito závermi prichádza človek, ktorý celý profesionálny život venoval výskumu týchto stavov. Avšak tí ktorí to prežili sa zhodujú v názore, že ide o výnimočný zážitok, ktorý poznačil ich ďaľší život. Ak sú veriaci, nikto ich nepresvedčí, že to nebolo znamenie od Boha alebo z iného sveta. O vysvetlenie týchto javov absolútne nestoja.
Ďaľší pokus v tejto oblasti vykonali vedci z Michiganskej Univerzity. Urobili výzkum na deviatich umierajúcich krysách. Spozorovali u nich vysokú úroveň mozgového vlnenia, pričom podľa nich rovnaký proces platí aj pre ľudí. V minulosti panoval všeobecný názor, že mozog po klinickej smrti je neaktívny, bez znakov života. Im sa podarilo dokázať, že to tak nie je. Pri procese umierania je mozog oveľa aktívnejší než v obyčajnom bdelom stave. Počas 30 - tich sekúnd po zastavení srdca zaznamenali vedci prudký nárast vysokofrekvenčného mozgového vlnenia,   GAMA  OSCILÁCIE.   Dosiahlo dokonca vyššiu úroveň ako keď zvieratá žili. Podľa tímu výzkumníkov, to isté sa deje aj v ľudskom mozgu a vyvoláva to spomínané vidiny. Skutočnosť, že vidia svetlo, je spôsobená silnou aktiváciou mozgového centra zraku. Aktivita vlnenia zasahuje aj iné oblasti vedomia, centrum polohy, pohybu, sluchu, čim môže celé vnímanie pôsobiť veľmi reálne a emotívne.
Za zážitky blízke smrti teda zodpovedá vlna elektrickej aktivity, ktorá vzniká počas umierania. Preto majú preživší klinickú smrť pocit, že nazreli do iného sveta. Nečakane zaujímavú technickú súvislosť objavil v osemdesiatych rokoch vynálezca a konštruktér svetovej úrovne     STEPHEN THALER  /Obr. 6/, ktorý zostrojil niekoľko robotov s umelou inteligenciou pre letectvo USA na vyhľadávanie a zneškodnenie nepriateľov. Pri náhodných pokusoch so svojim robotom H3 zistil, že :

UMIERAJÚCE PROGRAMY TVORIA


Umelá inteligencia robota je tvorená na základe umelých neurónov, zložitým prechodom naberaných informácií cez ne a následným vyhodnocovaním dát. Je to akoby technické simulovanie práce ľudského mozgu. Stephen Thaler skúsil jednotlivé neurónové spojenia odpájať. Zistil veľmi prekvapujúcu vec. Program sa akoby sústredil na tie neuróny, ktoré ešte fungovali a na jeho monitore sa začali zobrazovať časti zapamätaných programov, takmer z celého spektra jeho vedomostí. Z pohľadu človeka by to bolo, ako premietnutie celého života v poslednej chvíľke. Thaler pokračoval v narúšaní umelých neurónov. V ďaľšom štádiu umierajúci robot zobrazoval už len nezmyselné útržky zo všetkých programov ešte rýchlejšie ako predtým, akoby začal halucinovať a všetko to ukončil vetou, ktorá mala zmysel, že účinkovanie programov je úspešná cesta bez časového horizontu. Priama súvislosť s človekom je tu práve vo vysokofrekvenčnom vlnení v neurónovej sieti, ktoré vzniká prijímaním vonkajších vnemov, či už optických, hlasových, elektomagnetických, prípadne gravitačných. A je to rovnaké, či je táto sieť umelá alebo tvorená živou hmotou. U oboch po odpojení zdroja sily a života vlnenie ešte nejaký čas pretrváva. Pre Stephena Thalera to však nebol poruchový progam ale začal sa na tieto náhodné výtvory robota pozerať ako na nové myšlienky a nečakané prepojenia súvislostí. Využil ich na niekoľko nových vynálezov.

Mozog človeka obsahuje 10 miliárd neurónov, ktoré posielajú informácie z miesta na miesto v tele. Tieto pocitové informácie sú spracovávané v mozgu a vyhodnocované. Podľa kvality neurónových ciest sú objektívne, menej objektívne až klamné. Základňa vyhodnotených neurónových pocitov je vlastne vedomie človeka, spirituálne povedané duša človeka. Vzniká prácou hmoty v mozgu, na základe toho, že dostáva podnety z vonkajšieho prostredia. Vedomie je teda vyššia forma hmoty a nedá sa odtrhnúť od telesnej schránky.  SAMOTNÁ DUŠA NEEXISTUJE.    Dôkazy :
1.- Človek po narodení nemá vedomie, nedokáže zhodnotiť prijímané podnety zvonku. Vývin mozgu a celej telesnej schránky mu ho postupne umožnia nadobudnúť.
2.- Človek pri cievnych poruchách, po mozgovej mŕtvici, či iného dôvodu nedokrvenia mozgu, pri odumretí časti mozgovej hmoty, pri moderných cievnych či nervových poruchách ako Alzheimerová choroba, stráca pamäť, cit, úsudok, objavuje sa demencia. Jeho mozgová neurónová činnosť je narušená, je nekompatibilná. Často postihnutý nespoznáva svoju rodinu, duševný prejav je značne poškodený, stáva sa, že to už nie je on, ako ho poznali jeho najbližší.
3.- Duša človeka teda zmizla poruchou telesnej schránky. Z toho jasne vyplýva, že bez nej nemôže existovať.
4.- Ľudia, ktorí mali vidiny počas zranení, počas záchrannej operácie, neboli v úplnom bezvedomí. Ich neurónová činnosť bola čiastočne aktívna. Preto ich zážitky pochádzajú z časti mozgu, ktorá bola práve aktivovaná. Ak videli svetlo v tuneli, je to dôsledok silnej aktivácie práve optických neurónov, pretože prijímali svetlo operačnej sály alebo iné blízke svetlo. A v tuneli preto, lebo ostatné neuróny neboli aktivované, takže podvedome videli tmu.

Naopak ľudia, ktorí utrpeli úraz hlavy alebo silný úder do hlavy a úplne stratili na istý čas vedomie, ich mozog bol kompletne vypojený z činnosti, nevedia o ničom z inkriminovanej doby. Majú úplné okno vedomia. Ich neuróny z dôvodu úrazu prerušili prácu a tak sa na nič nepamätajú, ich duša na okamih neexistovala. To isté sa stane pri otrave Kysličníkom Uhoľnatým, pri náhlom nedostatku Kyslíka v lietadle, tiež vo vysokých horách. Ak je čo len krátku dobu mozog neokysličený, človek stráca vedomie, čo sám vôbec nepostrehne. Akonáhle sa obnovili telesné funkcie ,obnovilo sa aj vedomie. Neuróny sú špeciálne bunky na získavanie, prenos, spracovanie a ukladanie informácií. Informácie prenášajú vo forme elektrických signálov. Časť neurónov prenáša tieto signály z vonkajšieho a vnútorného prostredia do centrálnej nervovej sústavy, časť nesie odpoveď z centra do tkanív a orgánov. Potom je tu regulačné centrum, ktoré tvorí ďaľšia časť neurónov a tie signály spracovávajú, ukladajú a plánujú odpovede. Neuróny vedia prenášať informácie iba z častí tela do mozgu a z mozgu opačnou cestou. Mŕtve neuróny nezachytia, nespracujú ani neprenesú žiadny elektrický signál. V prázdnom priestore sa budú šíriť elektrické, magnetické a zvukové vlny ale nebude ich mať čo spracovať. Nevznikne tak žiadna myšlienka, sen, impulz a nemá čo vyhodnotiť nejaký pocit. (zimu, teplo, bolesť, tmu, hluk) Myšlienkový obraz sa nevytvorí, duša je mŕtva.
 SAMOTNÁ DUŠA BEZ ŽIVEJ TELESNEJ HMOTY NEMÔŽE EXISTOVAŤ.  

ČO  VLASTNE  STVORIL  BOH ?


Môže sa to zdať až príliš materialistické poznanie, ale len pre ľudí, ktorí si nevedia predstaviť duševný život bez náboženskej viery. Byť slušným, ohľaduplným, spravodlivým, mierumilovným človekom bez klamstiev, telesného i duševného násila, to sú výsady vnútorne vyspelého človeka. Miesto doktríny vybájeného všemohúceho je možné sa zaoberať tvorivým duševným životom, ktorý je odrazom skutočnosti a bude slúžiť, nie strašiť spoločnosť večným zatratením. Predstaviteľom náboženskej viery už nezostáva priestor pre ich klamné a nezmyselné historky z Biblie. Podľa Richarda Dawkinsa     " Čím viac toho veda objasní, tým menej priestoru zostáva pre náboženstvo." A oni to cítia, preto menia filozofiu. Vedia, že stvorenie človeka podľa Genesis je nanajvýš pochybné ani letopočty nesúhlasia. Stupídnosť Noemovej Archy bola už dávno dokázaná, výsmech a odmietanie Darwinovej evolučnej teórie nahradilo verejné uznanie od pápeža Jána Pavla II. Nová línia teistov, ktorá vznikla, má pozmenenú náboženskú rétoriku. Jedným z nich je aj spomínaný veriaci prof. John Lenox, známy hlavne urážaním ateistov, na svojich prednáškach vysvetľuje v duchu novej filozofie, že veda nie je v rozpore s náboženstvom, len dáva odpoveď na iné otázky. Noví teisti už vedia, že vedecké výsledky sa nedajú ignorovať a tak sa snažia aj tie pripočítať na konto stvoriteľa. Boh už nestvoril iba vesmír, svetlo, Zem, človeka ale aj evolúciu a všetko to, čo ešte len vedci objavia. V tom je ich novátorstvo. Podľa nich všetko stvoril Boh za nejakým účelom. Veda zisťuje ako sa dejú veci ale iba Boh vie, prečo sa dejú. Podľa týchto nových teologických myšlienok všetko je v prírode presne usporiadané, lebo to takto stvoril Boh. Už toho pribúda. Najskôr stvoril Zem, pevne ukotvenú v strede Vesmíru, potom človeka, ale Biblia nehovorí či bieleho, čierneho, žltého, podobného opici, ďalej rastlinstvo, zvieratá aj Mesiac samozrejme. Všetko to stihol za 6 dní. Ibaže veda dokázala, že človek vznikol evolúciou a celý proces vývoja života na Zemi netrval 6 dni ale 4,1 Miliardy rokov. A pozostatky poločloveka-poloopice máme uložené v múzejných archívoch.
To, že náboženstvo sa zaoberá inými otázkami než veda, je len ďaľší zavádzajuci manéver teológov. Naopak, veda sa zaoberá aj otázkami prečo sa dejú veci, čo je ich spúšťačom, postupne dáva odpovede ale náboženstvo ich nedáva žiadne. Ono len žiada slepo veriť a nepátrať. Náboženstvo sa nemôže v žiadnom prípade dopĺňať s vedou, pretože veda ho kompletne vyvracia.   JE TO TAK A DOSŤ OTÁZOK !    To je totiž najjednoduchšia odpoveď na nechcené otázky od doby vzniku ľudstva. "Je to tak, lebo to tak chcel pán Boh !" O Bohu sa nemá hovoriť, aký je a predsa Biblia niečo prezrádza. "Boh stvoril človeka na svoj obraz". To znamená, že Boh má podobu človeka. To je značná chyba, ktorú budú musieť bibliotvorcovia ešte doriešiť...

PRÍRODA JE SLEPÝ HODINÁR


Biológ Richard Dawkins, zástanca Darwinovej evolučnej teórie a prírodného výberu, použil ako námet pre jednu zo svojich kníh       "  SLEPÝ HODINÁR  " tento úryvok prejavu anglikánskeho kňaza Williama Tylora : "Ak človek na prechádzke prírodou nájde na zemi hodinky, je jasné, že samé nemohli len tak vzniknúť, musia mať nejakého tvorcu. Tak je to aj s nami a s prírodou okolo nás". Takéto príklady teistov nie sú ojedinelé a preto im Dawkins venoval celú knihu.
Hodinky skutočne nemohli vzniknúť evolučnou cestou prírodného výberu, ale príklad odhaľuje absolútne nepochopenie evolúcie a prírodných zákonitostí. Keby sme jednotlivé súčiastky nechali len tak premiešavať vetrom alebo vodou milión rokov, šanca, že sa z nich poskladajú funkčné hodinky je nulová. Musel ich vyrobiť človek, na základe svojho vlastného vývoja až do získania vedomostí a zručnosti, ktoré mohol následne využiť na ich zostrojenie. Je to produkt vyspelého človeka. Sú presné, spoľahlivé a majú svoj účel. Lenže vývoj prírody a živých organizmov je niečo iné a má svoje zákonitosti. Práve tvrdenie teistov, že všetko v prírode, vrátane človeka, je dielom stvoriteľa na konkrétny účel, sa ukazuje ako nesprávne. Nijaký účel v prírode neexistuje. Z archeologicko-historických a geologických dôkazov vyplýva, že o vývoji života na Zemi rozhodovali náhle udalosti a následné zmeny klímatických podmienok, pohyb kontinentov. Za náhle udalosti považujeme dopad veľkých asteroidov, sopečnú a tektonickú činnosť. Nič z toho sa nedá naplánovať ani chemicko-fyzikálnym zákonom sa poručiť nedá. Na tie vplývajú milióny maličkostí, ktoré spolu rozhodnú, či a kedy sa majú uplatniť. Preto nijaký účel v prírode nie je možný. Uplatňuje sa len prírodný výber, lepšie uspôsobený do daných podmienok prežije. A to aj vrátane človeka. Dôkaz ? Vyhynul aj posledný Homo Erectus a zostal iba druh Homo Sapiens. To je poriadne dlhý skok od zatiaľ najstaršej SELAM (Obr. 11), ktorej fosílie sa zachovali a majú 3,3 Mil. rokov. Lepší dôkaz pre evolučný vývoj človeka ani nemôže príroda ponúknuť. Ak človek zasiahne do prírody nekontrolovane, môže vyhynúť mnoho zvieracích druhov, na druhej strane už dokázal zachrániť veľa druhov. Prírodu totiž nikto neriadi. Je to konštruktér ale SLEPÝ HODINÁR. Okolnosti neustále menia jeho výrobok, v tom je podobenstvo knihy R. Dawkinsa. Ak sa naskytnú podmienky pre premnoženie jedného druhu zničí celé okolie a výdatne naruší rovnováhu. Veľakrát sa udialo premnoženie menej náročnej rastliny, ktorá sa ocitla náhodne na novom území, kde potom vytlačila z revíru pôvodnú vegetáciu. Známe sú oblasti s premnožením hmyzu, vtákov, hlodavcov, vírusov. Deje sa to neustále, škody na prírode a živočíchoch, vrátane ľudstva, sú gigantické. A ten narušený stav zostane taký až dovtedy, kým príde nejaká ďaľšia zmena prírodných alebo umelo vyvolaných podmienok. Každý nájdený dôkaz, ktorý nám príroda ponúkla, ukazuje na to, že sa  CHARLES DARWIN  so svojou evolučnou teóriou nemýlil. Premnoženie niečoho a vyhynutie pôvodného predsa nemôže byť boží účel. Žeby stvoriteľ urobil také nedokonalé dielo ? Alebo sa mu vymklo z kontroly ? Potom by nebol všemocný ! Otázne sú aj závery niektorých autorov. Podľa Biblie je Boh vševedúci a všemocný. Ak je vševedúci, vie, ako sa to všetko bude vyvíjať a ako to skončí. Ak teda vie, ako sa to skončí, nemôže už nič na tom zmeniť. Ak nemôže nič na tom zmeniť, potom nie je všemocný. Ak by bol všemocný a mohol to zmeniť, potom nevie ako sa to skončí, teda nie je vševedúci. Oba prívlastky z Biblie sa vylučujú.
  ČO TEDA STVORIL BOH ?    
Ak Zem, tak prečo v strede Vesmíru, okolo ktorej obieha Slnko ?? Ak človeka, prečo nie je v Biblii aspoň zmienka o opičom predkovi ?? Prečo tam nie je napísané, že Zem stvoril pred 4,5 MLD rokov a predka človeka pred minimálne 4 Miilónmi rokov ?? Prečo tam nie napísané, že sme si všetci rovní od vírusov až po človeka uhľovodíkovou skladbou buniek ?? Prečo tam nie je ani taká významná etapa, akou boli Dinosaury a ich vyhynutie ?? Prečo tam chýbajú informácie o páde veľkých asteroidov, po ktorých museli nastať pekelné podmienky na Zemi a ktoré zmenili všetko ?? Prečo sa spomína iba jedna živelná pohroma potopa sveta a to ešte so značným omylom, až o 5 000 rokov neskôr ??? Prečo sa tam nepíše, že išlo skôr o lokálnu potopu ?? Prečo tam nie je ani zmienka o prvotných organizmoch, nájdených v Loch Torridone spred 3,3 MLD. rokov ?? Obsahujú predsa rovnaké eukariotické bunky s genetickou informáciou ako človek, rozmnožujúce sa delením. Namiesto toho zástancovia náboženskej viery používajú ďaľší nezmyselný príklad : "Ak budeme premiešavať rôzne prvky v prvotnej polievke, nikdy z nej život nedostaneme". Podsúvajú to nečestne vede, akoby takým primitívnym spôsobom hľadala tajomstvo života. V skutočnosti je to určené len vlastným veriacim na posilnenie ich viery a zvýšenie odporu k novým vedeckým poznatkom.

Otázok je veľa na každej biblickej stránke ale odpovede sa strácajú v tmavom tuneli s nedostižným svetlom. Planéta Zem a život na nej sa vyvíjal vždy podľa podmienok v našej Slnečnej sústave a v rámci vlastných pozemských udalostí. O jej apokalypse rozhodne koniec slnečnej jadrovej fúzie, ak to nebude dovtedy zavinené človekom alebo narušením obežnej dráhy. Celá jej história nás presviedča, že

EVOLÚCIA NIE JE RIADENÁ, JE TO SLEPÁ SILA.NÁVRAT DO MENU